Czy program rozwojowy z końmi to dobry pomysł na rozwój Ciebie jako lidera i dla twojej grupy?

Czy program rozwojowy z końmi to dobry pomysł na rozwój Ciebie jako lidera i dla twojej grupy?

Cofnijmy się na chwilę w czasie do bitew toczonych na końskich grzbietach przez rycerzy zakonnych. Wyróżniali się oni niebywałymi cechami oraz kontrolą nad swoimi wierzchowcami.
Było to coś więcej, był to sekret pilnie strzeżony za murami klasztorów. Pisze w swojej książce „Tańcząc z końmi” K.F. Hempfling.
Sekret, o którym mowa, zakorzeniony jest w naturze konia.
Konie żyjące hierarchicznie, walczące o dominację, utrzymują strukturę stada w niezwykły sposób. Rycerze nauczyli się zachowywać jak najwyższe rangą osobniki stada budując jednoczesną dominację i zaufanie, nie używając żadnych fizycznych metod przemocy, wręcz poruszali się elegancko, a ich ruchy były powolne. Przekazywane intencje przypominały taniec dwóch dusz.

Jakie zatem cechy mają osobniki w stadzie koni, które prowadzą pozostałych? Cechuje ich swoisty magnetyzm, inteligencja, godność, emanują silną wolą.

Demonstrują i umacniają swoją moc dzięki niewerbalnemu systemowi sygnałów i gestów, które my ludzie również wykorzystujemy, ale nieświadomie.
Co zatem robili rycerze?
Dominowali siłą swojej osobowości i magnetyzmem, dawali koniom przejrzystą strukturę hierarchiczną z możliwością przyjaźni. Byli to ludzie z niezwykle rozwiniętą osobowością, a wybór kandydatów na rycerza był niezwykle trudny.

Rycerze wiedzieli, że praca z koniem umacnia i rozwija charakter człowieka. Interakcja z koniem nie była zatem celem samym w sobie , ale środkiem do niego. Koń służył im na ich ścieżce do samorozwoju.
Nazywano ich Caballero.
Hempfling pisze, że obsesja osiągniecia celu, nie może być podstawą do podróży do gwiazd. To droga jest celem.

Ja osobiście bardzo się utożsamiam z powyższą myślą. To droga daje nam ekscytacje i radość. Dlatego na programach rozwojowych z końmi każdy z uczestników przeżywa swoją indywidualną „drogę” .
Dlaczego warsztaty „Moja Droga” są idealne dla menadżera, lidera grupy, organizsci i dla samej grupy?

Czyż w pracy w korporacji czy innych mniejszych lub większych firmach nie jest trochę tak jak z tą walką na polu bitwy. Rywalizacja, współpraca, cele, osiągnięcia i nagrody. Czyż nie przypomina to relacji międzyludzkich i hierarchii tak jak w stadach koni? 
O swojej książce „Menedżer uczy się od koni” Agata Wiatrowska pisze, proponuje drogę w biznesie, którą można określić jako holistyczną. Pierwszy esej zaprasza do spotkania z samym sobą i tłumaczy dlaczego autentyczność jest taka ważna.
W kolejnych rozdziałach możemy przeczytać o uelastycznianiu stylów przywództwa, sposobach realizacji celów czy zmianie paradygmatu z rywalizującego na współpracujący.
Bo właśnie sekret tkwi w tej współpracy, harmonijnym współdziałaniu tak jak rycerz i koń jak członkowie stada. My ludzie będący w organizacjach, możemy tak wiele nauczyć się od koni.

Kim boję się być?
Za kogo się podaję?
Jakie Maski zakładam w biznesie?
O strefie komfortu, o granicach,
O tym, że droga jest celem, a cel jest celem i o sposobie rozumienia zdarzeń w drodze do celu.
O stylach przywództwa.
Rozwinąć strategie utrzymania odporności psychologicznej,
Inicjować procesy zmian,
Poruszać się po drabince układu nerwowego i rozumieć swoje stany,
Jak również kontinuum niemoc-moc/przemoc
I rozwinąć techniki mindfulness i medytacji.

Doświadczenia z końmi są tak przygotowane, aby stworzyć przestrzeń rozwojową. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia z końmi.
Praca odbywa się poprzez nawiązywanie relacji z ziemi i nie przewiduje wsiadania na konie. Program jest oparty na procesowaniu emocji powstałych po doświadczeniach indywidualnych i zespołowych z końmi. 

Gwarantujemy szereg pozytywnie wpływających procesów na Twój osobisty rozwój i Twojego zespołu.
Integracja z rozwojem i do tego świeże powietrze, natura i konie. 

Holistyczny program stworzony o ludziach, którzy pragną się rozwijać, nie cierpią stać w miejscu, co gorsza wegetować, jak również dla wypaleńców zawodowych w poszukiwaniu mocy.

Program Horse Assisted Education został stworzona przez założycieli HorseDream, by pomagać poprzez uczenie się przez doświadczenie, uczenie się poprzez samodzielne stawianie sobie celów i poszukiwanie rozwiązań, uczenie się poprzez tzw. kotwiczenie emocjonalne zapewniające trwałe zapamiętywanie.


Uczenie się jest wielopoziomowe, angażuje całą osobę i przebiega w realnej sytuacji. Zachowania konia są autentyczne, a tym samym jest to prawdziwa relacja, prawdziwa komunikacja i prawdziwe przywództwo.

Uczenie się poprzez doświadczenie
Od koni uczymy się poprzez doświadczenie. To rodzaj uczenia, który towarzyszy nam od dzieciństwa, a który angażuje całą naszą osobę w poznawanie świata czy rozwijanie jakiejś umiejętności.

W proces takiego uczenia się zaangażowany jest układ limbiczny, czyli część mózgu zwana mózgiem ssaczym. System limbiczny kontroluje emocje i popędy, zachowania typowe dla danego gatunku. Mieści się w nim również pamięć ruchów i pamięć długoterminowa. Ćwiczenia z końmi silnie angażują i aktywizują układ limbiczny, wyciszając częściowo sygnały, które płyną z kory mózgowej. Dzięki temu procesowi uaktywniają się nieuświadomione do tej pory kompetencje i umiejętności. Natomiast tych nabytych wcześniej, nie zapomina się. Przy takiej formie uczenia, bardzo istotną rolę odgrywa środowisko, w jakim zachodzi cały proces. Potrzebne tu jest poczucie bezpieczeństwa, atmosfera otwartości oraz przestrzeń na eksperymentowanie.

Koń ma umiejętność bycia „tu i teraz”
Kolejną ważną umiejętnością konia jest ich umiejętność bycia „tu i teraz”. W naszym obcowaniu z koniem nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, jest tylko chwila obecna. Dzięki temu możemy brać udział w nieustającym tańcu nauki wzajemnych relacji, z ich pełną intensywnością, z wielością informacji zwrotnych i szansą na ustawiczne zaczynanie od początku.

Źródło
„Tańcząc z końmi” KF Hempfling
„Menadżer uczy się od koni”
A. Wiatrowska I. Popławska
Horsesense.Pl, Agata Wiatrowska

Zapraszamy

ManoMaya - Community of mind & nature
www.manomaya.pl
 #rozwój #lider #przywództwo #przywództwoosobiste #współpraca #organizacja #grupa #firma #warsztaty #edukacja #konie #integracja #rozójosobisty #cele #świadomość