Prowadzić i być prowadzonym


”Prowadzić i być prowadzonym” to idealne doświadczenie, w którym możemy poznać szereg aspektów dotyczących, naszych ograniczeń, naszych możliwości współpracy, zdolności do bycia liderem.

Z poziomu mentalnego obserwacja zachowań konia i naszego oraz obserwacja uczuć i emocji pozwoli nam odczytać wewnętrzne sygnały, o których wcześniej nawet nie mieliśmy pojęcia, lub nie dopuszczaliśmy ich do głosu.

Czy koń zaufa nam, aby podążyć z nami do wyznaczonego celu? Nie tylko cel jest ważny, ale sama droga i poszczególne jej etapy... Możemy tego doświadczyć na programach rozwojowych w asyście konie tzw. Horse Assisted Education.

To innowacyjna metoda, w której uczymy się przez doświadczenie, poprzez samodzielne stawianie sobie celów, poszukiwania rozwiązań, a towarzące doświadczeniu emocje pozwalają na trwałe zapamiętywanie.

Istotą doświadczenia nie jest rywalizacja tylko przyjrzenie się sobie, swoim emocjom oraz dalsza refleksja wynikająca z tej obserwacji.

Doświadczenia są tak przygotowane, że mogą w nich brać udział wszystkie osoby nawet te, które nie miały wcześniej kontaktu z końmi.                  


            #konie #rozwój #warsztaty #warsztatyrozwojuosobistego #samoświadomość #mental #mindfulness #kon #horses #horse #horseassistededucation #gdynia #gdansk #sopot #rozwojosobisty #rozwojmentalny