Radiestezja

O Radiestezji

Podstawy

W radiestezji decydujący jest człowiek, jego wrażliwość, zdolność koncentracji i umiejętność interpretacji odbieranych sygnałów. Termin radiestezja wywodzi się z łacińskiego słowa „Radius" - promień i greckiego „Aisthesis" - wrażliwość. A więc, radiestezja to wrażliwość na różnego rodzaju promieniowania i związana z tym sztuka wykrywania. Termin radiestezja wprowadził do obiegu w latach 30-tych francuski radiesteta, ks. Aleksi Bouly. Przedtem radiestezję nazywano rabdomancją, różdżkarstwem albo geobiologią. W dzisiejszej radiestezji można wyodrębnić następujące samodzielne dyscypliny:

geotronika - poszukiwanie i lokalizacja stref zadrażnień, zjawisk występujących na powierzchni i pod powierzchnią ziemi

biotronika - badanie procesów psychofizycznych, biofizycznych i biochemicznych związanych z organizmem człowieka lub zwierzęcia. Bada stany nierównowagi energetycznej u ludzi i zwierząt, ale również leki, pożywienie, odzież i materiały budowlane

Ruchy wahadła

W radiestezji terapeutycznej podstawowym sprzętem jest wahadło, chociaż niektórzy stosują różdżkę. By stosować wahadło trzeba znać interpretację konkretnych ruchów wahadła i wiedzieć, co one oznaczają. Wahadło w rękach radiestety wykonuje 5 podstawowych ruchów:

ruch wahadłowy - kierunek może być różny i zależy od rodzaju badań: dodatni lub ujemny, pozytywny lub negatywny

ruch obrotowy - zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (pozytywny)

ruch obrotowy – o przeciwnym kierunku do wskazówek zegara (negatywny)

ruch eliptyczny - dodatni lub ujemny

ruch gwiaździsty

Praca wahadłem a pacjent

Wahadło w rękach radiestety - terapeuty jest przekaźnikiem jego myśli, woli i chęci udzielania pacjentowi pomocy. Wibracje wahadła prawoskrętne lub lewoskrętne dają obraz stanu psychicznego i fizycznego pacjenta. W zależności od potrzeby należy wydać konkretne polecenie mentalne: Uzupełnij brakujące mikroelementy! Uzupełnij sole mineralne! Wyrzuć z organizmu zatruwające toksyny! Zabij szkodliwe bakterie i wirusy! Oczyść organizm!

Wzmocnij system immunologiczny!

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest właściwy dobór wahadeł, wprowadzenie się w stan harmonii z wibracją komórki pacjenta oraz odszukanie wibracji, która przywróci witalność i normalny stan komórek.


Diagnoza pracy czakr

Niedomagania w pracy ośrodków energetycznych (czakr) przenoszą się na poziom fizyczny powodując różne dolegliwości. Diagnoza prawidłowa stanu energetycznego czakr pozwala wykrywać stany przedchorobowe. Obserwując ruchy wahadła można zbadać czy mamy do czynienia z równowagą energetyczną, czy też z niedoenergetyzowaniem lub nadwyżką energii.


Nasze certyfikaty